Net even

iets meer

informatie

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veelgestelde vragen

Wat kan stichting Leergeld voor mijn kind betekenen?
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via 112 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 75% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Voor meer informatie: Leergeld.nl

Mag ik een vakantie plannen onder schooltijd?
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specificeke aard an het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats hebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Heeft de school voor- en naschoolse opvang?
Naast onze school is een locatie voor, voor- en naschoolse opvang gevestigd van Stichting Kinderspeelzalen Nunspeet, waar u als ouder gebruik van zou kunnen maken. Voor meer informatie over hun werkwijze en tarieven verwijzen wij u graag door naar de website van deze organisatie: www.skonunspeet.nl.

Krijgt mijn kind gymnastiek?
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Wij hebben de beschikking over een goed ingerichte speelzaal. Wanneer er door weersomstandigheden niet buiten gespeeld kan worden, spelen wij in de gymzaal. De kinderen laten hun gymkleding en gymschoenen op school. De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek op maandag in de Brake. Gymkleding en sportschoenen zijn verplicht. Mocht uw kind om een bepaalde reden niet mee kunnen gymmen, dan graag van tevoren een briefje of belletje naar de leerkracht.

Wat is GVO en HVO?
Op de Ontdekking wordt Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) gegeven. Dit vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.
GVO/HVO wordt gegeven door een vakleerkracht in groep 3 t/m 8. Elke week volgen leerlingen een les van drie kwartier. Ouders maken hun keuze voor de start van het nieuwe schooljaar kenbaar door middel van een keuzeformulier. Het is mogelijk om geen van beiden te kiezen.

School video