Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Bij de Ontdekking werken we niet met een standaard onderwijsprogramma voor het gemiddelde kind. Wij denken namelijk dat het gemiddelde kind helemaal niet bestaat.

Er is ongelooflijk veel onderzoek gedaan over de effectiviteit en kwaliteit van onderwijs. Zo weten we dat kinderen het meest leren door te ervaren en te onderzoeken. Door onderwijs af te stemmen voor ieder kind en door samen te werken. We zien kinderen als ontdekkers en onderzoekers. Montessorimaterialen en andere moderne leermiddelen stimuleren deze onderzoekende en ontdekkende houding. Daarom is het aanbod en de organisatie van ons onderwijs anders georganiseerd dan bij 'klassikale' scholen.

Ons onderwijs

Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot bloei gekomen.... 

Kenniscentrum

Binnen het KCO werken orthopedagogen en psychologen... 

Sociaal emotioneel

In onze school moet iedereen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen tot een krachtige persoonlijkheid.... 

Hoogbegaafdheid

Leerlingenzorg in samenwerking met het KennisCentrum Onderwijs...